Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Š. m. vasario 1 d. įsigaliojus naujajam Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui šalies biudžetinių įstaigų darbuotojams iš naujo perskaičiuojami atlyginimai, atsižvelgiant į tai, kokio lygio pareigybių grupei darbuotojas priskirtas. Pokyčiai neaplenkė ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančių auklėtojų padėjėjų.

Balandžio 28 d.  LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo komanda aplankė savo bendraminčius – Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos profesinės sąjungos narius. Tai gausiausia rajone organizacija, aktyviausiai dalyvaujanti piketuose, streikuose, seminaruose. Jos nariai žino „su kuo valgyta druska“, seka visas Švietimo ir mokslo ministerijos peripetijas, labai aiškiai mato visas klaidas ir užslėptus kėslus.

Lietuvos mokyklos, užuot išlyginusios vaikų iš skirtingų socialinių aplinkų skirtumus, juos tik pagilina, paaiškėjo atidžiau pažvelgus į tarptautinių tyrimų rezultatus.

EBPO PISA valdybos narės dr. Ritos Dukynaitės teigimu, kai kurie tyrimų duomenys yra dramatiški – 15-mečiai paaugliai iš socialiai, ekonomiškai ir kultūriškai (SEK) palankesnių šeimų Lietuvoje mokosi kone penktadaliu geriau nei iš minėtais aspektais skurdžiausių rato.

Švietimo ir mokslo ministerijoje dirbanti darbo grupė dėl etatinio darbo apmokėjimo projekto nutarė darbo grupei pateiktą Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ su Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku akad. Eugenijumi Jovaiša suderintą modelio projektą laikyti etatinio modelio pagrindu, padarant kelis pataisymus.

Balandžio 20 d. vykusiame LŠĮPS prezidiumo posėdyje tradiciškai buvo aptariami aktualūs švietimo klausimai.

 

LŠĮPS pirmininko pavaduotojas R.Znutas pristatęs esamą situaciją švietimo sistemoje papasakojo ir apie susitikimus su LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku E.Jovaiša. Taip pat informavo, kad LŠĮPS, LŠPS, LMPS ir švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“  bei E. Jovaišos požiūriai dėl siūlomų pedagogų etatinio apmokėjimo projekto sutampa, todėl derybinėje darbo grupėje dėl etatinio apmokėjimo modelio buvo pristatytas suderintas minėtų profesinių sąjungų ir ŠMK pirmininko siūlymas etatinio apmokėjimo modelio projektui.

Susitikimas su Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku

Antradienis, 25 balandžio 2017 12:05 Paskelbtas Aktualijos

Balandžio 24 d. LŠĮPS pirmininko pavaduotojas Ramūnas Znutas ir LMPS pirmininkė Jūratė Voloskevičienė susitiko su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku akademiku Eugenijum Jovaiša aptarti aktualiausių nūdienos klausimų.

Seimo švietimo ir mokslo komitetas sureagavo į Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pateiktą pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos švietimo  įstatymo Nr. I-1489 48, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 ir 591 straipsniais įstatymo projekto Nr.XIIIP-282 (toliau – Įstatymo projektas) ir informavo, kad pasiūlymas bus svarstomas komiteto posėdžiuose.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version