Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

 

Demonstracijos, socialiniai protestai, mitingai ir kitoks pilietinis aktyvizmas įprastai laikomas įrankiu, skirtu pakeisti egzistuojančią tvarką, apginti savo teises, pasipriešinti vykdomai politikai ar kultūriniams procesams, oponuoti jiems ir solidarizuotis. Galiausiai – surengti revoliuciją prieš represyvią galią, įsismelkusią į įvairiausias nebūtinai viešas struktūras. Būtent revoliucijos, kaitos, atsinaujinimo reikšmės, beveik visada susijusios su socialinio teisingumo (ir žmogaus teisių) idėjomis, yra būdingos tokiam aktyvizmui.

Politikų kerštas mokytojams

Trečiadienis, 11 spalio 2017 13:09 Paskelbtas Aktualijos

Spalio 5 d. baigėsi terminas, kai Vyriausybė privalėjo įvykdyti švietimo profsąjungų reikalavimus, dėl kurių suderėta dar vasarą. Pasibaigus šiam terminui profsąjungos žadėjo pradėti organizuoti streiką. Kol kas jo nėra. Tačiau tai nereiškia, kad ir nebus, nes pedagogams jau nusibodo, kai politikai iš jų tyčiojasi ir vedžioja už nosies, nors žadėjo kelti pedagogų profesijos prestižą bei skirti didelį dėmesį švietimui.

Posėdis ministerijoje – socialinio dialogo imitacija

Antradienis, 10 spalio 2017 11:09 Paskelbtas Aktualijos

Vakar, spalio 9 d., laikantis procedūrų po švietimo profesinių sąjungų reikalavimų Vyriausybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) įteikimo, turėjo vykti posėdis dėl reikalavimų aptarimo. Tokį kvietimą švietimo ir mokslo profsąjungoms atsiuntė ŠMM, įgaliota LR Vyriausybės pasirašyti švietimo šakos kolektyvinę sutartį.

Su Tarptautine Mokytojų diena!

Trečiadienis, 04 spalio 2017 20:23 Paskelbtas Aktualijos

Tyla prieš audrą. Taip šiandien galėčiau įvardinti situaciją dėl vieno iš svarbiausių ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms dokumentų – Lietuvos higienos normos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos  reikalavimai“.

Reikalavimus Vyriausybei išdėstę pedagogai vis dar laukia atsakymo, ar jie bus įgyvendinti. Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) buvo pavesta išsiaiškinti situaciją ir pateikti atsakymą šešioms švietimo profesinėms sąjungoms, kurios paruošė raštą premjerui ir ministrei Jurgitai Petrauskienei.

LŠĮPS pirmininko E. Jesino veikla

Antradienis, 03 spalio 2017 14:18 Paskelbtas Aktualijos

Spalio 4 d. dalyvaus iškilmingame Mokytojo dienos minėjime Telšiuose.

Spalio 9 d. dalyvaus posėdyje, kurį įgaliota Vyriausybės, organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija pateiktų švietimo profesinių sąjungų reikalavimų aptarimui.

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version