Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Ketvirtadienį, kovo 8 d., įvyko LŠDPS Žemaitijos regiono Klaipėdos rajono susivienijimo konferencija. Joje nutarta (protokolo išrašas):

NUTARTA.

  • Visus Švietimo ir mokslo ministro raštus vertinti kaip neatitinkančius tikrovės ir demagogiškus, besibaigiančius trafaretiniais teiginiais apie ministerijos norą gerinti švietimo situaciją Lietuvoje ir pasirengimą socialiniam dialogui su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu.
  • Švietimo ir mokslo ministerijai įvairiais būdais išsisukinėjant nuo derybų su streikavusiomis profsąjungomis, sudarinėjant įvairaus pobūdžio darbo grupes, pritarti Mažeikių rajono susivienijimo nutarimui dėl neterminuotų (ar terminuotų) streikų organizavimo.

Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkės pavaduotoja G.Salienė

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

ŽEMAITIJOS REGIONO SUSIVIENIJIMAS

LR Seimo vicepirmininkei                                                                              2012-03-08

V.Baltraitienei

Dėl konfliktinės situacijos švietimo sistemoje

Gerb.vicepirmininke, įspėjamąjį streiką vasario 21 d. organizavusios profesinės sąjungos: LŠDPS Žemaitijos regiono PS susivienijimas ir LŠPS vadovai ne kartą kreipėsi į LR ŠMM ministrą G.Steponavičių su siūlymu pradėti derybų procesą dėl streiko metu pateiktų reikalavimų, bet iki šiol nesulaukėme teigiamos reakcijos iš ministerijos vadovo G.Steponavičiaus.

Apie 50 tūkst. Nyderlandų mokytojų antradienį dalyvavo streike, taip protestuodami prieš planus mažinti lėšas švietimo sektoriui. Mokytojų profsąjungos „AOb“ atstovas kalbėjo apie didžiausią visų laikų vienos dienos streiką šalies švietimo sistemoje.

Estai pratrūko - šalyje prasideda masiniai streikai

Trečiadienis, 07 kovo 2012 12:43 Paskelbtas Streikas

Remdami kovo 7-9 dienomis numatytą Estijos švietimo darbuotojų streiką, prie jo prisideda vis nauji sektoriai - medikai, elektrinių darbuotojai, geležinkelininkai. Mokytojai protestuoja prieš naująjį Kolektyvinių darbo sutarčių įstatymą ir reikalauja jiems pakelti įšaldytus atlyginimus.

Kad streikuos penktadienį, paskelbė vienos iš dviejų didžiausių Estijos elektrinių darbuotojai. Elektros generavimo pajėgumai nuo 7 val. ryto iki 7 val. vakaro bus sumažinti perpus. Tuo metu daugiau elektros energijos Estija turės pirkti iš užsienio, o padidėjęs energijos poreikis reikš ir didesnę jos kainą.

Mokytojas - neformatas

Antradienis, 06 kovo 2012 15:01 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Kai išgirdau neoficialią ministro nuomonę, kad jis su streikuojančiais derėtųsi, bet neranda formato, o jam ieškoti pasiūlė neoficialioje aplinkoje išgerti kavos, ilgai svarsčiau - kas tas formatas..?

Atrodo, kolektyviniame ginče viskas aišku, yra nepatenkinti - tokiai mažai šaliai, neturinčiai streikų tradicijų, streikus rengiant pagal itin griozdiškas Darbo kodekso nuostatas, kurios rėkte rėkia: „Būkit patenkinti nežmoniškomis sąlygomis, čia jums ne Prancūzija, savo nuomonę išsakykite, anot A.Avyžiaus, „savo bobai“, ir yra tie, kurie savo veiksmais, darbais ar nusidėjimais šį precedentą sukūrė.

Kovo 5 d. įspėjamąjį streiką organizavusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo - vadovai A. Jurgelevičius, E. Jesinas bei LŠPS atstovas R. Turonis susitiko su LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiąja patarėja –švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupės vadove Virginija Būdiene ir patarėja dr. Almeda Kuriene.

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė iš streikus tęsti grasinančių pedagogų profsąjungų teigia pasigendanti konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti jų keliamas problemas.
Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys sako, kad konkrečius pasiūlymus reikia aptarti darbo grupėse, kuriose susitinka ministerijos ir pedagogų atstovai, o ne išreikšti "aikštėse".

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version