Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

2012 m. vasario mėn. 22 d. Žemaitijos regiono PS susivienijimo pirmininkas E. Jesinas, L. Juknienė ir LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius bei T. Babrauskienė LR Seime susitiko su LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos seniūnu J. Razma jo paties iniciatyva. Susitikimo metu buvo aptarti 2 val. įspėjamojo streiko reikalavimai, LR ŠMM pozicija streikuojančių PS atžvilgiu ir tolimesni PS planai, siekiant savo tikslų.

Vasario 21 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir LŠDPS Žemaitijos profesinių sąjungų susivienijimas suorganizavo 2 valandų įspėjamąjį mokytojų streiką, nes Švietimo ir mokslo ministerijos vadovas G. Steponavičius netenkino sausio 19 d. profesinių sąjungų pateiktų reikalavimų ir nesutiko pradėti dvišales, pariteto principu grįstas derybas su konkrečius reikalavimus pateikusiomis profesinėmis organizacijomis. Derybų metu turėtų būti sutarta dėl iškeltų reikalavimų svarstymo reglamento, dėl įgyvendinimo terminų ir kitų dalykų.

Žemaitijos regiono PS susivienijimo pranešimas

Antradienis, 21 vasario 2012 21:29 Paskelbtas Streikas

2012 m. vasario mėn. 22 d. 10.30 val. Žemaitijos regiono PS susivienijimo pirmininkas E.Jesinas ir LŠPS pirmininkas A.Jurgelevičius LR Seime susitinka su LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos seniūnu J. Razma, jo paties iniciatyva. Susitikimo metu bus aptarti 2 val. įspėjamojo streiko reikalavimai, galimybės susitarti dėl šių reikalavimų, LR ŠMM pozicija streikuojančių PS atžvilgiu ir tolimesni PS planai, siekiant savo tikslų.

Telšių r. susivienijime įspėjamąjame streike dalyvavo 20 švietimo įstaigų ir apie 602 darbuotojų. Streikas vyko sklandžiai, organizuotai.

Klaipėdos miesto 23-ose profsąjunginėse švietimo įstaigose vyko 2 val. įspėjamasis streikas. Šioje akcijoje dalyvavo 856 pedagogai iš 1249.

Antradienį Mažeikių ugdymo įstaigose vyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos surengtas dviejų valandų įspėjamasis streikas.
Paskutiniais duomenimis, į jį įsijungė dauguma lopšelių-darželių, darželis-mokykla „Kregždutė“, beveik visos pradinės ir vidurinės mokyklos, Viekšnių gimnazija, – iš viso penkiolika ugdymo įstaigų.

Seimo Darbo partijos frakcija palaiko Lietuvos profesinės švietimo sąjungos (LŠDPS), nepatenkintos esama padėtimi Lietuvos mokyklose, reikalavimus. Švietimo darbuotojai šiandien surengė įspėjamąjį dviejų valandų streiką, reikalaudami nedelsiant inicijuoti Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus. Darbo partijos atstovai Lietuvos Respublikos Seime įsitikinę, kad šie reikalavimai yra teisėti ir pagrįsti.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version