Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Praėjusį pirmadienį Švietimo darbuotojų profsąjungos Telšių rajono susivienijimo atstovai vėlgi susitiko su meru Vytautu Kleiva, vicemeru Petru Kuizinu, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danute Mažeikiene. Susitikimuose aptarti švietimo darbuotojų profsąjungų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Informacinis pranešimas

Penktadienis, 23 kovo 2012 09:49 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2012-03-22 Žemaitijos regiono PS susivienijimo KT nariai: Eugenijus Jesinas, Zofija Jesinienė, Laima Juknienė ir Nijolė Dargužienė Panevėžyje susitiko su LŠPS pirmininkų tarybos atstovais: Audriumi Jurgelevičiumi, Eriku Gaigalu, Tatjana Babrauskiene, Nijole Staišiūniene. Susitikimo metu buvo susitarta dėl bendrų veiksmų, organizuojant neterminuotą streiką balandžio 10 d, jei kovo 16 d. susitikimo su ŠMM ministru metu duoti pažadai nebus pradėti įgyvendinti iki sutarto laiko, t.y. iki balandžio 5 d.

Žemaitijos regiono informacija

Informacinis pranešimas

Sekmadienis, 18 kovo 2012 19:16 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2012-03-22 Žemaitijos regiono PS susivienijimo KT nariai Panevėžyje susitinka su LŠPS pirmininkų tarybos atstovais dėl bendrų veiksmų suderinimo, organizuojant neterminuotą streiką 04.10, jei susitikimo su ŠMM ministru metu duoti pažadai nebus pradėti įgyvendinti iki sutarto laiko, t.y. iki 04.05.

Žemaitijos regiono informacija

Lietuvos lenkai surengė eitynes

Šeštadienis, 17 kovo 2012 16:45 Paskelbtas Streikas

Šeštadienio vidurdienį prie Seimo rūmų prasidėjo protesto akcija prieš reformą, "griaunančią Lietuvos švietimo sistemą ir prieš tradicinio tautinių mažumų švietimo modelio likvidavimą". Organizatorių manymu, į akciją susirinko apie 5 tūkst. žmonių. Praėjus metams po naujojo Švietimo įstatymo priėmimo akciją surengė Lietuvos lenkų mokyklų streiko komitetai.

KREIPIMASIS

2012 – 03 – 08
Kaišiadorys


Mes, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojai, aktyviai dalyvavę 2012 vasario 21 dienos įspėjamajame 2 valandų streike, gavome Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro „atsakymą“ į savo reikalavimus – aplinkraštį 2012-02-20 Nr. SR-933.

Kovo 16 d. švietimo ir mokslo ministras susitiko su mokytojų streiką organizavusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo – vadovais Audrium Jurgelevičium ir Eugenijum Jesinu. Jo metu buvo sutarta kaip ir iki kada bus sutarta dėl streiko metu mokytojų iškeltų reikalavimų tenkinimo.

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version