Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Pranešimas

Pirmadienis, 12 kovo 2012 15:12 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

2012-03-12 Žemaitijos regiono PS susivienijimo pirmininkas Eugenijus Jesinas kreipėsi į LR Seimo opozicijos lyderį A.Butkevičių su prašymu inicijuoti LR Seime dabartinės situacijos švietimo sistemoje svarstymą, nes LR ŠMM vadovai piktybiškai vengia pradėti derybas su streikavusių mokytojų atstovais. ŠMM viceministras V.Bacys sąmoningai klaidina šalies visuomenę, teigdamas, kad streikavusių PS vadovai nedalyvauja darbo grupėse ir neteikia jokių siūlymų dėl pateiktų reikalavimų.

Dėl konferencijos

Šeštadienis, 10 kovo 2012 17:48 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo pirmininkams. 

Švietimo įstaigų vadovams.

2012-03-08

Dėl konferencijos

Ketvirtadienį, kovo 8 d., įvyko LŠDPS Žemaitijos regiono Klaipėdos rajono susivienijimo konferencija. Joje nutarta (protokolo išrašas):

NUTARTA.

  • Visus Švietimo ir mokslo ministro raštus vertinti kaip neatitinkančius tikrovės ir demagogiškus, besibaigiančius trafaretiniais teiginiais apie ministerijos norą gerinti švietimo situaciją Lietuvoje ir pasirengimą socialiniam dialogui su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu.
  • Švietimo ir mokslo ministerijai įvairiais būdais išsisukinėjant nuo derybų su streikavusiomis profsąjungomis, sudarinėjant įvairaus pobūdžio darbo grupes, pritarti Mažeikių rajono susivienijimo nutarimui dėl neterminuotų (ar terminuotų) streikų organizavimo.

Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkės pavaduotoja G.Salienė

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

ŽEMAITIJOS REGIONO SUSIVIENIJIMAS

LR Seimo vicepirmininkei                                                                              2012-03-08

V.Baltraitienei

Dėl konfliktinės situacijos švietimo sistemoje

Gerb.vicepirmininke, įspėjamąjį streiką vasario 21 d. organizavusios profesinės sąjungos: LŠDPS Žemaitijos regiono PS susivienijimas ir LŠPS vadovai ne kartą kreipėsi į LR ŠMM ministrą G.Steponavičių su siūlymu pradėti derybų procesą dėl streiko metu pateiktų reikalavimų, bet iki šiol nesulaukėme teigiamos reakcijos iš ministerijos vadovo G.Steponavičiaus.

Apie 50 tūkst. Nyderlandų mokytojų antradienį dalyvavo streike, taip protestuodami prieš planus mažinti lėšas švietimo sektoriui. Mokytojų profsąjungos „AOb“ atstovas kalbėjo apie didžiausią visų laikų vienos dienos streiką šalies švietimo sistemoje.

Estai pratrūko - šalyje prasideda masiniai streikai

Trečiadienis, 07 kovo 2012 12:43 Paskelbtas Streikas

Remdami kovo 7-9 dienomis numatytą Estijos švietimo darbuotojų streiką, prie jo prisideda vis nauji sektoriai - medikai, elektrinių darbuotojai, geležinkelininkai. Mokytojai protestuoja prieš naująjį Kolektyvinių darbo sutarčių įstatymą ir reikalauja jiems pakelti įšaldytus atlyginimus.

Kad streikuos penktadienį, paskelbė vienos iš dviejų didžiausių Estijos elektrinių darbuotojai. Elektros generavimo pajėgumai nuo 7 val. ryto iki 7 val. vakaro bus sumažinti perpus. Tuo metu daugiau elektros energijos Estija turės pirkti iš užsienio, o padidėjęs energijos poreikis reikš ir didesnę jos kainą.

Mokytojas - neformatas

Antradienis, 06 kovo 2012 15:01 Paskelbtas Susivienijimu naujienos

Kai išgirdau neoficialią ministro nuomonę, kad jis su streikuojančiais derėtųsi, bet neranda formato, o jam ieškoti pasiūlė neoficialioje aplinkoje išgerti kavos, ilgai svarsčiau - kas tas formatas..?

Atrodo, kolektyviniame ginče viskas aišku, yra nepatenkinti - tokiai mažai šaliai, neturinčiai streikų tradicijų, streikus rengiant pagal itin griozdiškas Darbo kodekso nuostatas, kurios rėkte rėkia: „Būkit patenkinti nežmoniškomis sąlygomis, čia jums ne Prancūzija, savo nuomonę išsakykite, anot A.Avyžiaus, „savo bobai“, ir yra tie, kurie savo veiksmais, darbais ar nusidėjimais šį precedentą sukūrė.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version