Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

KREIPIMASIS

2012 – 03 – 08
Kaišiadorys


Mes, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojai, aktyviai dalyvavę 2012 vasario 21 dienos įspėjamajame 2 valandų streike, gavome Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro „atsakymą“ į savo reikalavimus – aplinkraštį 2012-02-20 Nr. SR-933.

Kovo 16 d. švietimo ir mokslo ministras susitiko su mokytojų streiką organizavusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo – vadovais Audrium Jurgelevičium ir Eugenijum Jesinu. Jo metu buvo sutarta kaip ir iki kada bus sutarta dėl streiko metu mokytojų iškeltų reikalavimų tenkinimo.

Kovo 15 d. Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo konferencija, kurios metu buvo analizuojamos įspėjamojo streiko, kuris vyko šių metų vasario 21 d. pasėkmės ir pasiekimai.

Ketvirtadienį, kovo 15 d. Telšių ,,Germanto“ pagrindinėje mokykloje vyko LŠDPS Telšių rajono susivienijimo konferencija. Joje buvo kalbėta apie švietimo problemas, kurios neišvengiamos įgyvendinant mokyklų tinklo pertvarką, mažėjant mokyklų tinklui, mokinių skaičiui ir klasių komplektų skaičiui. Dar kartą diskutuota apie pražūtingą švietimo sistemos politiką, kuri susijusi su mokyklų finansavimu, nauja mokytojų kvalifikacijos kelimo tvarka ir MK metodikos kaita.

Informacinis pranešimas

Trečiadienis, 14 kovo 2012 12:05 Paskelbtas Naujausios žinios

2012-03-16 9 val. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyks LŠDPS Žemaitijos regiono PS susivienijimo ir LŠPS pirmininkų: E.Jesino ir A.Jurgelevičiaus oficialus susitikimas su ministru G.Steponavičiumi bei jo komanda dėl abipusio socialinio dialogo, vertinant 2 val. įspėjamojo streiko metu pateiktus minėtų profesinių sąjungų reikalavimus.

Žemaitijos regiono PS susivienijimas

Kovo 12 d. LŠDPS Telšių r. susivienijimo prezidiumo nariai susitikime pas rajono merą V. Kleivą kartu su Telšių r. Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų vedėja D.Mažeikiene aptarė kaip bus vykdomas mokyklų tinklo pertvarkos ir struktūrinių pokyčių planas ir pasirašė protokolinį susitarimą. Taip pat sutarė, kad kitą pirmadienį bus aptartas mokinių srautų reguliavimo ir klasių komplektavimo projektas, kuris numatomas tvirtinti rajono Savivaldybės taryboje kovo pabaigoje.


Telšių r. susivienijimo informacija

Vasario 21 d. įspėjamąjį dviejų valandų streiką paskelbusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo – atstovai šią savaitę susitiks su švietimo ir mokslo ministru G. Steponavičiumi aptarti klausimus, kaip ir kada bus įgyvendinti streiko metu mokytojų iškelti reikalavimai. Apie ministro pasiryžimą tiesiogiai susitikti su streikavusiomis profesinėmis sąjungomis informavo jo patarėjai.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version