Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

2012 m. vasario 22 d. pranešimas VIR

Socialinių reikalų ir darbo komitetas nekartą yra pasisakęs už socialinio dialogo plėtrą ir palaiko asmenis ir organizacijas, kurios savo atstovaujamų žmonių interesus įgyvendina per kolektyvines derybas.

Dėl kaimo mokyklų naikinimo vis labiau kritikuojama švietimo reforma, kuri ne tik sužlugdys ugdymą kaimuose, bet dar labiau paskatins emigraciją. Vaikų skaičius Lietuvoje mažėja. Regionuose sparčiai mažėja ir mokinių skaičius. Švietimo ir mokslo įstatymas, vienodai taikomas mokykloms didžiuosiuose miestuose ir mokykloms, esančioms rajono vietovėse, jau nebeatitinka realybės.

2012 m. vasario mėn. 22 d. Žemaitijos regiono PS susivienijimo pirmininkas E. Jesinas, L. Juknienė ir LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius bei T. Babrauskienė LR Seime susitiko su LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos seniūnu J. Razma jo paties iniciatyva. Susitikimo metu buvo aptarti 2 val. įspėjamojo streiko reikalavimai, LR ŠMM pozicija streikuojančių PS atžvilgiu ir tolimesni PS planai, siekiant savo tikslų.

Vasario 21 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir LŠDPS Žemaitijos profesinių sąjungų susivienijimas suorganizavo 2 valandų įspėjamąjį mokytojų streiką, nes Švietimo ir mokslo ministerijos vadovas G. Steponavičius netenkino sausio 19 d. profesinių sąjungų pateiktų reikalavimų ir nesutiko pradėti dvišales, pariteto principu grįstas derybas su konkrečius reikalavimus pateikusiomis profesinėmis organizacijomis. Derybų metu turėtų būti sutarta dėl iškeltų reikalavimų svarstymo reglamento, dėl įgyvendinimo terminų ir kitų dalykų.

Žemaitijos regiono PS susivienijimo pranešimas

Antradienis, 21 vasario 2012 21:29 Paskelbtas Streikas

2012 m. vasario mėn. 22 d. 10.30 val. Žemaitijos regiono PS susivienijimo pirmininkas E.Jesinas ir LŠPS pirmininkas A.Jurgelevičius LR Seime susitinka su LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos seniūnu J. Razma, jo paties iniciatyva. Susitikimo metu bus aptarti 2 val. įspėjamojo streiko reikalavimai, galimybės susitarti dėl šių reikalavimų, LR ŠMM pozicija streikuojančių PS atžvilgiu ir tolimesni PS planai, siekiant savo tikslų.

Telšių r. susivienijime įspėjamąjame streike dalyvavo 20 švietimo įstaigų ir apie 602 darbuotojų. Streikas vyko sklandžiai, organizuotai.

Klaipėdos miesto 23-ose profsąjunginėse švietimo įstaigose vyko 2 val. įspėjamasis streikas. Šioje akcijoje dalyvavo 856 pedagogai iš 1249.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version