Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Vilniaus miesto teismo sprendimas

Civilinė byla Nr. 2-6659-643/2011 Proceso Nr. 2-02-3-04662-2011-9 Procesinio sprendimo kategorija 27.7., 27.11.

VILNIAUS MIESTO 2 APYLINKĖS TEISMAS
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2011 m. gruodžio 22 d. Vilnius


Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, sekretoriaujant Rimantei Valiulienei, dalyvaujant ieškovų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (toliau tekste -LŠDPS) Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo ir LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo atstovams Eugenijui Jesinui ir advokato padėjėjui Tomui Bakučioniui bei atsakovo LŠDPS atstovams Aleksui Bružui ir advokatei Gretai Paskačimienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo ir LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo ieškinį atsakovui LŠDPS dėl profesinės sąjungos valdymo organo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

Išnagrinėjęs bylą, teismas nustatė:
ieškovai LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas ir LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 1-2) prašydami LŠDPS Koordinacinės tarybos 2011 m. gegužės 12 d. posėdį pripažinti neteisėtu ir visus priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais. Ieškovai nurodė, kad 2011 m. gegužės 12 d. vykusiame LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai panaikinti LŠDPS Moterų bei jaunimo centrus bei kiti sprendimai, susiję su juridinio asmens valdymo organo sudėties pasikeitimais. Sprendimai yra neteisėti ir negaliojantys. LŠDPS įstatymų 33 straipsnio 13 punktas be kita ko nustato, kad tarybos posėdžių nutarimai priimami paprasta balsų dauguma ir yra teisėti jei juose dalyvauja 2/3 tikrųjų Tarybos narių. 2011 m. gegužės 12 d. posėdyje priimant sprendimus, nedalyvavo nustatytas tarybos narių skaičius, nes dalyvavo tik 18 narių iš 38 tarybos narių (būtinas skaičius - 26 nariai), t.y. priimant sprendimus nebuvo nustatyto tarybos narių kvorumo. Juridinio asmens valdymo organo nario pareiga juridinio asmens atžvilgiu ir juridinio asmens organo narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai. Valdymo nariai, priimdami ginčijamą sprendimą ir žinodami, kad nėra kvorumo sprendimui priimti, šios pareigos nesilaikė.
Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokato padėjėjas Tomas Bakučionis ieškinį palaikė iš esmės jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad į bylą pateikti banko mokėjimų dokumentų išrašai, paneigia atsakovo argumentą, kad neva ieškovai nemokėjo nario mokesčių. Oficialūs atsakymai iš Utenos Dauniškio gimnazijos bei Panevėžio šaltinio pagrindinės mokyklos dėl dviejų Koordinavimo tarybos narių Laimutės Jasiūnienės ir Dalios Gudienės, įrodo kad gegužės 12 d. šie asmenys fiziškai negalėjo dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdyje, kadangi jie tuo metu vykdė kitą veiklą, jie tuo metu turėjo pamokas savo mokyklose - vienu metu būti dviejose vietose objektyviai negalėjo. Šie rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą įtarti, kad galimai buvo klastojami posėdžio protokolai. Yra pagrindas teismui taikyti CPK 300 straipsnio 1 dalį ir apie šias aplinkybes informuoti teisėtvarkos institucijas.
Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas Eugenijus Jesinas ieškinį palaikė jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad Žemaitijos susivienijimas yra parvedęs sumokėtus nario mokesčius, ir tai patvirtina pateikti banko išrašai. 2011 m. sausio 19 d. pervesta 4000 Lt. 2011 m. sausio 13 d. - 5000 Lt, 2011 m. sausio 25 d. - 4000 Lt, 2011 m. vasario 7 d. - 3000 Lt, 2011 m. vasario 8 d. -19214 Lt, 2011 m. vasario 24 d. - 4500 Lt, 2011 m. kovo 4 d. - 4000 Lt, 2011 m. kovo 8 d. -1000 Lt, 2011 m. kovo 30 d. - 3000 Lt. Visus pavedimus darė etatinė LŠDPS vykdomojo komiteto finansininkė, kuri tvarko ir LŠDPS sąskaitą. Ji darė pavedimus iš vienos sąskaitos į kitą sąskaitą.
Atsakovas LŠDPS pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 19-21) nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Iš Koordinavimo tarybos posėdžio protokolo priede esančių parašų akivaizdžiai matyti, kad posėdyje dalyvavo ne 18, o 21 narys. Būtent toks narių skaičius sudaro ir kvorumą: kad posėdis būtų teisėtas, reikėjo, kad jame dalyvautų bent 21 narys. Atsakovo įstatų 3.8 punkte nurodyta, kad narys, tris mėnesius nesumokėjęs nario mokesčio ir nesikreipęs dėl mokėjimo atidėjimo, netenka LŠDPS nario teisių, įtvirtintų Įstatų 3.3 punkte <...>, bei balsavimo teisės, jei jis yra renkamojo organo narys. 2011 m. gegužės 12 d. nario mokesčio daugiau nei tris mėnesius nebuvo sumokėję šeši Koordinavimo tarybos nariai: Klaipėdos miesto, Mažeikių raj., Plungės tą., Palangos miesto, Radviliškio raj. ir Kauno miesto susivienijimai. Be to, Kretingos rajono susivienijimas 2011 m. gegužės 12 d. neturėjo išsirinkęs pirmininko, todėl taip pat negalėjo dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdyje. 7 nariai neturėjo teisės dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdyje, apie tai pažymėta ir posėdžio protokolo priede, todėl Koordinavimo tarybos narių skaičius 2011 m. gegužės 12 d. buvo ne 38, o tik 31. Atsižvelgiant į šį narių skaičių, reikalaujamas kvorumas (2/3 tarybos narių) yra 21 narys. Būtent tiek narių dalyvavo 2011 m. gegužės 12 d. posėdyje, todėl jis vyko teisėtai.
Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Greta Paskačimienė su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais balsavimo teisė buvo sustabdyta Klaipėdos miesto, Kauno miesto, Palangos miesto, Mažeikių rajono, Plungės, Radviliškio rajono susivienijimams, nes jie tris mėnesius nemokėjo nario mokesčio. Analizuojant ieškovo pateiktus dokumentus paaiškėjo, kad įstatų nustatyta tvarka nario mokesčio nemokėjo dar ir Akmenės rajonas, Kelmės rajonas, Klaipėdos rajonas, Telšių rajonas, Tauragė rajonas. Tai reiškia, kad nemokėjusių narių skaičius yra dar didesnis, negu buvo susirinkimo dieną. Pagal atsakovo įstatų 9.7 punktą nario mokestis renkamas centralizuotai, pervedamas į profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovas laikosi tokios pozicijos, kad įstatai yra pagrindinis veiklos dokumentas, steigimo dokumentas, todėl jo privalo laikytis visi nariai. Iš ieškovų pateiktų dokumentų nematyti, kad narip mokesčiai būtų pervedami į profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą, taip pat nematyti, už kokį laikotarpį padaryti pavedimai. Utenos Dauniškio gimnazija yra pateikusi pažymą, kad mokytoja Laimutė Jasiūnienė nebuvo komandiruotėje, tačiau iš šio dokumento nematyti, kad ji fiziškai negalėjo dalyvauti. Lygiai taip pat tokių duomenų nėra ir Panevėžio šaltinio pagrindinės mokyklos pateiktoje pažymoje apie mokytoją Dalią Gudienę. Pagal DK 23 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktus, darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojų atstovams atlikti savo funkcijas, užtikrinti jų teises. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į mokytojų darbo pobūdį, daugelyje mokyklų nerašomi įsakymai komandiruoti į profesinės sąjungos valdymo organų susirinkimus. Atsakovas užtikrina, kad protokole yra visi originalūs parašai, visi nurodyti asmenys Koordinavimo tarybos posėdyje dalyvavo, priimtiems sprendimams neprieštaravo. Ieškovo Žemaitijos regiono susivienijimo kai kurie nariai sistemingai piktnaudžiauja savo teisėmis, numatytomis profesinės sąjungos įstatuose: priimami sprendimai nedalyvauti posėdžiuose, vidury posėdžio pasišalinama, kai yra svarstomi jiems nepalankūs klausimai. Tokiu būdu apskritai yra trukdoma priimti tam tikrus sprendimus, todėl neatsitiktinai įstatuose yra numatytas punktas, kad nevykdant vienos iš pareigų, t. y. nesumokant nario mokesčio, kas yra labai svarbu pačios profesinės sąjungos gyvavimui, balsavimo teisė.
Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas Aleksas Bružas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir papildomai paaiškino, kad profesinė sąjunga turi vienintelę pervedamąją sąskaitą LT17 7300 0100 0244 9873. Susivienijimai turi centralizuotai pervesti į tą sąskaitą- surinkti iš savo organizacijų į susivienijimo sąskaitą ir iš susivienijimo sąskaitos 30 proc. kas mėnesį pervesti. Ieškovų pateikti sąskaitų išrašai, rodo, kad kažkokios sumos buvo pervedamos į kitokias sąskaitas ir neįrodo, kad tinkamai buvo sumokėtas nario mokestis už tris paskutinius mėnesius iki ginčijamo posėdžio.
Ieškinys tenkintas
Be šalių atstovų paaiškinimų iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. gegužės 12 d. įvyko LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdis (b.l. 35-47), kurio metu buvo svarstyti šie klausimai: dėl LŠDPS Koordinavimo tarybos veiklos 2010 m.; dėl LŠDPS CRK ataskaitos už 2010 metus; dėl 2011 m. sąmatos projekto; Dėl Jaunimo ir Moterų centrų; Dėl Radviliškio rajono susivienijimo pirmininkės Angelės Ambrazienės; Dėl LŠDPS Pirmininko pavaduotojo Eugenijaus Jesino ir Dėl LŠDPS VK vadovo pareigybės panaikinimo. Tiek Koordinavimo tarybos posėdžio protokole (b.l. 35), tiek ir Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąraše (b.l. 48) nurodyta, kad posėdyje dalyvavo 21 Koordinavimo tarybos narys, iš 31, turinčio balsavimo teisę, nario. Be to, Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąraše (b.l. 48) nurodyta, kad Klaipėdos m., Kauno m., Palangos m., Mažeikių raj., Plungės rąj., Radviliškio raj. susivienijimai 2011 m. gegužės 12 d. nebuvo sumokėję nario mokesčio už tris mėnesius, todėl šių susivienijimų pirmininkai neteko balsavimo teisės ir tai, kad Kretingos raj. susivienijimo pirmininkas Darius Petreikis atsistatydino, o kitas pirmininkas nebuvo išrinktas.
Ginčas tarp šalių kilęs dėl LŠDPS įstatų (2007 m. lapkričio 8 d. redakcija) 1.9 punkto, reglamentuojančio Koordinavimo tarybos posėdžių rengimą, taikymo. Įstatų (bJ. 22-34) 7.9 punkte nustatyta, kad Koordinavimo tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 Tarybos narių; nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus. Nors ieškovai teigia, kad posėdyje dalyvavo tik 18 narių, tačiau šį jų teiginį paneigia byloje esantis Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąrašas (b.l. 48), iš kurio matyti, kad ginčo posėdyje pasirašytinai dalyvavo 21 narys. Ieškovų į bylą pateiktas Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 2011 m. spalio 17 d. raštas Nr.S-124 (b.l. 71) patvirtino, kad Loreta Dronišinec 2011 m. gegužės 12 d. dalyvavo LSDPŠ Koordinavimo tarybos posėdyje. Pakruojo „Žemynos" pagrindinės mokyklos 2011 m. spalio 13 d. rašte Nr. 57 (b.l. 70) nurodyta, kad Danutė Gailutė Juknienė 2011 m. gegužės 12 d. pamokų neturėjo. Ir nors rašte nurodyta, kad Danutė Gailutė Juknienė į LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdį komandiruota nebuvo, tačiau tai nepaneigia jos dalyvavimo ginčo posėdyje. Panevėžio „Šaltinio" pagrindinės mokyklos 2011 m. spalio 11 d. raitė Nr. D2-72 (b.l 69) nurodyta, kad Dalia Gudienė pagal patvirtintą darbo laiko grafiką 2011 m. gegužės 12 d. dirbo nuo 8,40 vai. iki 15.05 vai., o Utenos Dauniškio gimnazijos 2011 m. spalio 13 d. rašte Nr. (2.5)-S-156 (b.l. 68) nurodyta, kad Laimutė Jasiūnienė 2011 m. gegužės 12 d. nebuvo komandiruota į LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdį, o pagal 2011 metų gegužės mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir 2010-2011 m.m. pamokų tvarkaraštį mokytoja 2011 m. gegužės 12 d. dirbo 6 kontaktines valandas. Vertinant šiuos ieškovo į bylą pateiktus įrodymus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek Utenos Dauniškio gimnazijos, tiek Panevėžio „Šaltinio" pagrindinės mokyklos raštai nėra pakankamas įrodymas Laimutės JasiSnienės ir Dalios Gudienės nedalyvavimo ginčo posėdyje. Iš pateiktų raštų galima spręsti, kad minėtos mokytojos 2011 m. gegužės 12 d. pagal darbo tvarkaraščius turėjo vesti pamokas, bet raštų turinys nepaneigia jų fizinio dalyvavimo ginčo posėdyje. Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąraše (b.l. 48) esant Dalios Gudienės ir Laimutės Jasiūnienės nenuginčytiems parašams, teismas sprendžia, kad šių asmenų dalyvavimas ginčo posėdyje abejonių nekelia. Pagal LR CPK 178 straipsnio nuostatas šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. LR CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus LR CPK numatytas išimtis (LR CPK 185 str. 2 d,), Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovai, ginčydami Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąrašo turinį (b.l. 48), o konkrečiai Dalios Gudienės ir Laimutės Jasiūnienės parašus, nepageidavo šiuos asmenis kviesti byloje liudyti aplinkybių. LR CPK 179 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik LR CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų teismas sprendžia, kad nėra pagrindo abejoti Dalios Gudienės ir Laimutės Jasiūnienės parašų, įrodančių jų dalyvavimą ginčo posėdyje, tikrumu ir juolab taikyti LR CPK 300 straipsnio 1 dalies nuostatas. Remdamasis tuo, kas buvo išdėstyta teismas daro išvadą, kad byloje yra nustatyta, kad 2011 m. gegužės 12 d. LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdyje dalyvavo 21 narys, o ne 18, kaip teigia ieškovai.
Atsakovas tiek Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąraše (b.l. 48), tiek teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad 6 Koordinavimo tarybos nariai už tris mėnesius nebuvo sumokėję nario mokesčio, todėl neturėjo balsavimo teisės. Todėl šiuo Koordinavimo tarybos narių skaičiumi, t.y. šešiais, mažintinas Koordinavimo tarybos narių skaičius pagal kurį turėjo būti skaičiuojamas posėdžio teisėtumą lemiantis dalyvavusių narių kvorumas. Atsakovas šiuos argumentas grindžia LŠDPS įstatų 3.8 punktu (b.l. 25), nustatančiu, kad narys, tris mėnesius nesumokėjęs nario mokesčio ir nesikreipęs dėl mokėjimo atidėjimo, netenka LŠDPS nario teisių, įvirtintų Įstatų 3.3 punkte (išskyrus 3.3.8. punkte numatytą teisę), bei balsavimo teisės, jei jis yra renkamojo organo narys (analogiškas teisių apribojimas yra taikomas ir profesinėms organizacijoms, susivienijimams). Nesumokėjus nario mokesčio 3 mėnesius, LSDPS narys (profesinė organizacija, susivienijimas) gali būti pašalinti iš LŠDPS. Duomenų, kad Klaipėdos m., Kauno m., Palangos m., Mažeikių raj., Plungės raj., Radviliškio raj. susivienijimai būtų pašalinti iš LŠDPS byloje nėra. Priešingai iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (b.l. 79-91) matyti, kad minėtų susivienijimų pirmininkai ginčo laikotarpiu, t.y. 2011 m. gegužės 12 d., buvo Koordinacinės tarybos nariais. Iš to paties JAR išrašo matyti, kad Kretingos raj. susivienijimas iš koordinavimo tarybos narių pašalintas 2011 m. birželio 17 d. įrašu. Duomenų, kad minėto susivienijimo pirmininkas nebūtų buvęs Koordinacinės tarybos nariu ir 2011 m. gegužės 12 d. byloje nėra. Todėl spręstina, kad LŠDPS Koordinacinė tarybą . 2011 m. gegužės 12 d. sudarė 38 nariai. LŠDPS įstatų 7.9. punkte nustatyta, kad LŠDPS Koordinavimo tarybą sudaro LŠDPS susivienijimų Pirm&inkų tarybų pirmininkai, Centrinės revizijos komisijos pirmininkas, Jaunimo, moterų centrų ir kt. padalinių vadovai. Koordinavimo taryba dirba pagal savo patvirtintą reglamentą. Koordinavimo tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 Tarybos narių; nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus. Aiškinant šią Įstatų nuostatą, pažymėtina, kad Įstatų 7.9 punktas Koordinavimo tarybos posėdžio teisėtumą sieja su skaičiumi Tarybos narių, t.y. tiesiogiai su naryste, o ne su narių teise balsuoti. Todėl atsakovo argumentas, kad iš šešių Tarybos narių atėmus balsavimo teisę dėl laiku nesumokėto nario mokesčio, sumažėjo Tarybos narių skaičius, vertintinas kritiškai. Narių skaičius būtų sumažėjęs, jeigu minėti nariai iš LŠDPS būtų pašalinti Įstatų 3.8 punkto pagrindu. Koordinavimo tarybos narystę apibrėžia to paties 7.9 punkto nuostatos. Todėl aplinkybės dėl nario mokesčio mokėjimo, nevertintinos, kaip lemiančios nagrinėjamame ginče. Kaip jau minėta, ginčo laikotarpiu Koordinavimo tarybą sudarė 38 nariai, todėl, kad posėdį galima būtų pripažinti teisėtu jame turėjo dalyvauti 25 nariai. Nagrinėjant bylą nustačius, kad posėdyje dalyvavo 21 narys, yra pagrindo pripažinti, kad 2011 m. gegužės 12 d. vykęs Koordinavimo tarybos posėdis laikytinas neteisėtu (Įstatų 7.9 punktas). Pripažinus posėdį neteistu laikytini negaliojančiais ir jame priimti sprendimai. Dėl bylinėjimosi išlaidų
Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 134,80 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3).
Valstybės naudai iš atsakovo priteistina 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 1, LR CPK 88 str., 96 str.).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas nusprendžia:
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo (jur.a.k. 301675765) ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo (jur.a.k. 141711847) ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (jur.a.k. 190775625) tenkinti.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos Koordinavimo tarybos 2011 m. gegužės 12 d. posėd| pripažinti neteisėtu ir jame priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais.
Priteisti Lietuvos švietimą darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo (jur.a.k. 141711847) naudai iš atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (jur.a.k. 190775625) 134,80 Lt (šimtą trisdešimt keturis Lt ir 80 et) bylinėjimosi išlaidų.
Priteisti valstybės naudai iš atsakovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (jur.a.k. 190775625) 10 Lt (dešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos turi būti sumokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbankas" AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.
Teisėja Margarita Stambrauskaitė

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version