Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

LPSK Moterų centro seminaras „Naujas darbo kodeksas ir lygių galimybių užtikrinimas“

Rugpjūčio 24-27 d. Palangoje Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Moterų centras organizavo seminarą „Naujas darbo kodeksas ir lygių galimybių užtikrinimas“, kuriame dalyvavo virš 40 atstovių iš įvairių organizacijų.

 

Mykolo Romerio universiteto Lyčių lygybės laboratorijos ekspertė,  Europos Sąjungos  TAIEX ekspertė Vanda Juršėnienė savo pranešime  „Psichologinis smurtas darbo vietoje, jo poveikis moters darbingumui ir sveikatai“ pristatė pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) sampratą – koncepciją kas yra psichologinis smurtas, kokios yra rūšys bei pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos (EK) Darbų saugos, sveikatos ir higienos agentūros patariamojo komiteto nuomone – kas yra psichologinis smurtas darbe. Taip pat  supažindino su Dublino fondo atliktais tyrimais.

 

 Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto mokslininkė Aušra Tartilaitė-Paulauskienė savo pranešimuose „Besilaukiančiųjų ir į darbo rinką grįžtančiųjų moterų teisių apsauga. Profesinių sąjungų moterų organizacijų veiklos galimybės šioje srityje“ ir „Kolektyvinių sutarčių nuostatos besilaukiančiųjų ir neseniai pagimdžiusiųjų moterų teisių apsaugai šakos/įmonės lygmenyje“ pristatė tyrimą, kuris buvo atliktas, remiantis 9-ių metų Lygių galimybių kontrolieriaus ataskaita. Tyrimo metu buvo apklausti gydytojai, akušeriai, ginekologai tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje. Darbo grupėse buvo aptarta besilaukiančių ir į darbo rinką grįžusių moterų teisių apsaugos nuostatos, kurias būtų galima įtraukti į įmonių (šakų) kolektyvines sutartis.

 

Įdomus ir turiningas susitikimas vyko su žurnaliste Dalia Kutraite – Giedraitiene, kuri pasakojo apie moters karjeros raidą.

 

 LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas pristatė naują Darbo kodeksą, iššūkius profesinių sąjungų lyderiams lygių galimybių užtikrinimo srityje, taip pat atsakinėjo į klausimus.

 

LPSK MC pirmininkė Irena Petraitienė ir jos pavaduotoja Nijolė Latauskienė pristatė Europos profesinių sąjungų konfederacijos moterų komiteto aktualijas bei aptarė Moterų organizacijų ateities veiklos planus.

 

Seminarą užbaigė pranešėja UAB ODA LT steigėja ir direktorė Irena Jokšienė.

 

 

LŠĮPS MC pirmininkė Nijolė Dargužienė

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version