Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Gegužės 3 d. LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas dalyvavo LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 48, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo  ir 59  straipsniais įstatymo projekto (dėl vadovų kadencijų).

Komiteto nariai nutarė pritarti švietimo įstaigos vadovo metinės veiklos rezultatų įvertinimui, įtraukiant į vertinimo komisijos sudėtį mokyklos bendruomenės atstovus, socialinius partnerius. Pagal veiklos vertinimo analizę bus sprendžiama, ar vadovas tinkamas eiti pareigas, ar pastabos nėra esminės ir leidžiančios eiti pareigas, o galbūt pastabos yra esminės ir vadovas turi būti atleidžiamas. Šį siūlymą palaikė dauguma komiteto narių bei Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė – Žvinienė.

 

Taip pat buvo pritarta ir ŠMK pirmininko akad. Eugenijaus Jovaišos pasiūlymui pradėti kadencijų skaičiavimo pertvarką nuo vadovų, kurių stažas virš 30 m. Dabartinis jų darbo stažas būtų traktuojamas kaip pirma kadencija, o kadencijų skaičius būtų ribojamas iki dviejų. Tačiau tai neužkirs vadovams kelio dalyvauti konkurse dėl direktoriaus darbo vietos kitoje švietimo įstaigoje.

 

Kalbant apie skaidrumo kriterijus, kuriais turi būti vertinama ne tik vadovų, bet ir mokytojų veikla, buvo sutarta, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimai turi būti keliami tiek vadovams, tiek ir pedagogams.

 

Svarstant klausimą dėl galimybių sudarymo mokytojams turintiems 30 m. stažą nutaukti pedagoginę veiklą ir gauti kasmėnesinę išmoką, buvo nutarta susilaikyti, nes tą patį siūlymą Vyriausybė yra įtraukusi į savo veiklos programines nuostatas ir ruošiasi pateikti savo siūlymą, tad buvo nutarta laukti Vyriausybės teikimo.

 

Komitetas, pateikęs sprendimą dėl pasiruošimo įgyvendinti patyčių prevencijos programas nuo 2017 m. m. visose bendrojo ugdymo įstaigose, nutarė siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai mokinio/klasės krepšelyje (ar kitoje finansavimo metodikoje) numatyti tikslinį finansavimą smurto, patyčių ar kitų prevencinių programų/prevencinių veiklų vykdymui ir psichologinei pagalbai mokyklose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose užtikrinti. Kuriant etatinio apmokėjimo pedagoginiam darbuotojui modelį, į etato krūvį įtraukti apmokėjimą už smurto, patyčių ar kitų prevencinių programų koordinavimą ir dalyvavimą šiose programose.

 

Siūlyti Vyriausybei, formuojant 2018-2020 metų biudžetus, kasmet numatyti ir skirti po 1 mln. EUR papildomų lėšų iš valstybės biudžeto smurto, patyčių ar kitų prevencinių programų įgyvendinimui ir po 3,779 mln. EUR papildomų lėšų 2018 m. įsteigtiems reikalingiems psichologų etatams (šiuo metu trūksta 553,5 psichologo etato psichologinėms paslaugoms užtikrinti).

 

Siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai, savivaldybėms ir joms pavaldžioms institucijoms, užtikrinančioms smurto, patyčių ir kitų prevencijos programų įgyvendinimą, dėti visas pastangas į šias programas įtraukti mokyklas, nė karto nedalyvavusias prevencijos programose.

 

Vėliau tą pačią dieną LŠĮPS pirmininkas E. Jesinas susitiko su ŠMK pirmininku E.Jovaiša ir aptarė dabartinę situaciją švietimo sistemoje, svarstant etatinio apmokėjimo modelio projektą bei švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Be to, buvo sutarta paskubinti bendradarbiavimo sutarties pasirašymą tarp profesinių sąjungų ir Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungos frakcijos, kviečiant prisjungti prie šios sutarties ir kitų frakcijų atstovus. 

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version